Trans*parent vyjadřuje solidaritu s obětmi nenávistného útoku v klubu Pulse v Orlandu.

V myšlenkách jsme s blízkými obětí, i širší LGBT komunitou. Dnes truchlíme za ztracené životy naší LGBT rodiny, ale také si připomínáme sílu a nezlomnost naší komunity. Klub Pulse byl založen na památku muže, jenž zemřel na AIDS. Stal se místem setkávání a oslavy naší sexuality a identity a ani tato tragédie nesmí zlomit naše odhodlání být sami*y sebou a milovat. Nenecháme se zatlačit do pozadí. Nenecháme se odradit od dalšího boje za svá práva.

Read More

Šestý evropský transgender koncil - Trans*parent zdraví z Boloně!

Viktor a Damian z Trans*parentu zdraví z Boloně, kde se odehrává šestý evropský transgender koncil, který organizuje TGEU - Transgender Europe. Více než 200 zástupců z trans podpůrných a aktivistických organizací z celé Evropy se sešlo, aby společně sdíleli svoje zkušenosti a plány do budoucna. 

www.tgeu.org


‪#‎TGEUCouncil2016‬ 
‪#‎transformingEurope‬ !! 💫

Český rozhlas Plus o víkendové konferenci pořádané Trans*parentem

"Transgender osoby, tedy lidé, kteří změnili či touží změnit svou genderovou identitu, například stát se v očích společnosti ženou či mužem, ač se narodili v odlišném těle, se v Česku potýkají s právními překážkami, které jim cestu k realizaci jejich identity ztěžují. Otázka je, zda je to nutné." Poslechněte si reportáž o víkendové konferenci pořádané Trans*parentem a krátké shrnutí problémů, kterým v České republice trans* komunita čelí, na Český rozhlas Plus Trendy. 

LINK

Foto rekapitulace nedělní konference na téma práv a postavení transgender osob v ČR a v Evropě

Foto rekapitulace nedělního konferenčního setkání na téma práv a postavení transgender osob v ČR a v Evropě, které proběhlo ve velmi živém a přátelském duchu. Děkujeme všem řečníkům i pozornému a inspirativnímu publiku!
Konference se konala pod záštitou Ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera, s podporou Výboru pro sexuální menšiny Úřadu vlády a s finanční podporou nadace FES Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice.

Čtěte v Deníku Referendum o naší uplynulé konferenční akci a o diskutovaných problémech trans* lidí!

"Pohlaví většinou vnímáme jako něco samozřejmého, co je vrozené. Chtěl jsem poukázat na to, že tomu tak není, že i pohlaví je nějaký koncept. Vždycky je jakási autorita, která to určí, třeba lékař nebo nějaká komise, olympijský výbor, kterým to vyjde v testu,“ zaznělo mimo jiné z úst psychologa Jiřího Procházky na nedělní konferenci Trans*parentu. Čtěte v Deníku Referendum o naší uplynulé konferenční akci a o diskutovaných problémech trans* lidí!

http://denikreferendum.cz/…/22976-dzamila-stehlikova-lekar-…