Trans*parent na semináři ILGA Europe v Budapešti

Trans*parent se o víkendu ocitl ve vybrané společnosti LGBTIQ organizací, které se setkaly v Budapešti na inspirativním semináři z dílny ILGA-Europe na téma budování queer komunit. O tom, že jsme měli co sdílet s kolegy z celého geografického spektra včetně zemí jako Sýrie, Turecko, Řecko, Rusko, Gruzie, Srbsko, Švédsko, či Litva atd. svědčí hromada tištěných materiálů a spousta stran popsaných flip chartů! Naše roční zkušenost v roli podporovatele a zástupce části české trans komunity byla jedním z highlightů pátečního programu. Na základě série seminářů vypracuje ILGA brožuru radící začínajícím i zavedeným LGBTIQ organizacím, jak efektivně pracovat s komunitou.

🇬🇧 Život trans* lidí ve Spojeném království, by se měl v budoucnu zjednodušit

Ministryně Nicky Morgan oznámila několik změn, které by měly zjednodušit životy trans* lidí ve Spojeném království.
• Vláda nejspíše opustí nutnost navštívit obdobu naší komise.
• Trans* osoby už nebudou považovány za duševně nemocné žádným veřejným orgánem.
• Prozkoumá se nutnost uvádět rod v úředních dokumentech, například v pasech.
• Bude proveden průzkum zkušeností a potřeb trans* lidí, aby se jim různá vládní oddělení lépe přizpůsobila.

Týden v českém trans světě

Dění kolem možných změn týkajících se trans práv v české legislativě se stalo žhavým tématem posledního vydání časopisu Týden, který o problematice referuje hned ve dvou textech. Autor prvního článku referuje, že bude možná v budoucnu možné v České republice změnit úředně pohlaví bez chirurgických změn. Ceníme si vyváženého přístupu, který dává prostor taky hlasu lidí, kterých se problematika dotýká v každodenním životě, a nejen odborníkům. Další příspěvek v tomto čísle Týdnu je přesným opakem předešlého textu. Vyzdvihuje názory jednotlivce nad vědecké poznatky a potřeby trans komunity. Doktor Zvěřina v rozhovoru ukázal, že si více cení vlastních zažitých stereotypů a osobních názorů než nejnovějších vědeckých poznatků a doporučení odborníků či zájmu některých svých pacientek a pacientů.

Read More

Trans*parent vyjadřuje solidaritu s obětmi nenávistného útoku v klubu Pulse v Orlandu.

V myšlenkách jsme s blízkými obětí, i širší LGBT komunitou. Dnes truchlíme za ztracené životy naší LGBT rodiny, ale také si připomínáme sílu a nezlomnost naší komunity. Klub Pulse byl založen na památku muže, jenž zemřel na AIDS. Stal se místem setkávání a oslavy naší sexuality a identity a ani tato tragédie nesmí zlomit naše odhodlání být sami*y sebou a milovat. Nenecháme se zatlačit do pozadí. Nenecháme se odradit od dalšího boje za svá práva.

Read More

Šestý evropský transgender koncil - Trans*parent zdraví z Boloně!

Viktor a Damian z Trans*parentu zdraví z Boloně, kde se odehrává šestý evropský transgender koncil, který organizuje TGEU - Transgender Europe. Více než 200 zástupců z trans podpůrných a aktivistických organizací z celé Evropy se sešlo, aby společně sdíleli svoje zkušenosti a plány do budoucna. 

www.tgeu.org


‪#‎TGEUCouncil2016‬ 
‪#‎transformingEurope‬ !! 💫

Český rozhlas Plus o víkendové konferenci pořádané Trans*parentem

"Transgender osoby, tedy lidé, kteří změnili či touží změnit svou genderovou identitu, například stát se v očích společnosti ženou či mužem, ač se narodili v odlišném těle, se v Česku potýkají s právními překážkami, které jim cestu k realizaci jejich identity ztěžují. Otázka je, zda je to nutné." Poslechněte si reportáž o víkendové konferenci pořádané Trans*parentem a krátké shrnutí problémů, kterým v České republice trans* komunita čelí, na Český rozhlas Plus Trendy. 

LINK

Foto rekapitulace nedělní konference na téma práv a postavení transgender osob v ČR a v Evropě

Foto rekapitulace nedělního konferenčního setkání na téma práv a postavení transgender osob v ČR a v Evropě, které proběhlo ve velmi živém a přátelském duchu. Děkujeme všem řečníkům i pozornému a inspirativnímu publiku!
Konference se konala pod záštitou Ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera, s podporou Výboru pro sexuální menšiny Úřadu vlády a s finanční podporou nadace FES Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice.