MDŽ: Připomeňte si citáty známých transgender žen

Transgender ženy patří k nejvíce opomíjeným a utlačovaným skupinám obyvatel, zvlášť pokud jsou zároveň terčem rasismu, diskriminace vůči lidem s postižením, homofobie a jiných předsudků nebo útoků. Následující výroky dokládají, že nezáleží na tom, jakou životní cestu si trans žena zvolí - její volba je platná. Pokud se právě teď sama potýkáte s tím, jak vás společnost vnímá a kde je vaše místo, vězte, že patříte k dlouhé řadě žen, které si kladly a kladou tytéž otázky. Odpovědi, ke kterým dospívají, jsou někdy pozitivní a jindy trochu bolestné, ale vždycky se v nich dá najít zdroj síly.

 

Nedovolte jim, aby vás zlomili*y. Nedovolte jim, aby vám říkali*y, kdo jste.
— Laura Jane Grace, rockerka a zpěvačka skupiny Against Me!
 Laura Jane Grace

Laura Jane Grace

Nenarodila jsem se ‘jako chlapec’ a nedá se ani říct, že jsem se ‘stala dívkou’. Prostě se mě jen nikdo neptal. Jediný rozdíl u cisgender lidí je ten, že souhlasí s tím, jaký rod jim byl přidělen.
— Sophie LaBelle, kreslířka, autorka komiksu Assigned Male
 Sophie LaBelle

Sophie LaBelle

Víte, co bylo na té noci krásné? Vidět všechny bratry a sestry, jak stojí společně a jednotně. Ale přesto je pro mě depresivní, když se blíží výročí Stonewallu. Už třicet let se snažím a bojuji, a přesto se v gay komunitě pořád cítím jako vyděděnkyně.
— Sylvia Rivera, aktivistka, jedna z klíčových osobností demonstrací ve Stonewallu
Historie není něco, za čím se ohlédnete a řeknete si, že to bylo nevyhnutelné. Dějiny vznikají tak, že lidé dělají rozhodnutí, která jsou někdy velice impulzivní a ovlivněná daným okamžikem, ale tyhle okamžiky se nahromadí a vytvoří realitu
— Marsha P. Johnson, aktivistka, jedna z klíčových osobností demonstrací ve Stonewallu
 Sylvia Rivera a Marsha P. Johnson

Sylvia Rivera a Marsha P. Johnson

(Moje tranzice) byla můj osobní krok ke zlepšení sebe samé, k tomu, co jsem chtěla udělat. Někteří lidé nechápou, proč nejsem aktivní v transgender komunitě, proč nepronáším veřejné projevy. Ale já si myslím, že jsem osobně pro komunitu užitečnější, když se snažím být tou nejlepší doktorkou, tenistkou a tenisovou trenérkou, jakou mohu být.
— Renée Richards, lékařka a tenistka
 Renée Richards

Renée Richards

Tito lidé mě soudí, aniž plně rozumějí tomu, kdo jsem a jaký je můj charakter. Proto neřeším, co o mně říkají. Pokud mě soudí, a přitom mě ani neznají, co je mi po nich?
— Jazz Jennings, aktivistka s vlastním TV pořadem I Am Jazz
 Jazz Jennings

Jazz Jennings

Upřímně, nejsem zodpovědná za představy jiných lidí a za to, co je podle nich skutečné nebo falešné. Musíme se zbavit pocitu nadřazenosti, který nám říká, že máme právo něco soudit o identitě druhých a vidět jejich rod nebo jejich tělo skrze svoje předsudky.
— Janet Mock, aktivistka, autorka knih Redefining Realness a Surpassing Certainty
 Janet Mock

Janet Mock

Trans bilance roku 2017

Uplynulý rok přinesl mnoho událostí, které ovlivnily a dále budou ovlivňovat život transgender lidí. Připomeňme si alespoň ty nejdůležitější.

 Chelsea Manning v červnu během NYC Pride

Chelsea Manning v červnu během NYC Pride

Březen nám dopřál několik pozitivních zpráv ze Skandinávie. Nové dodatky k finskému zákonu o manželství je definovaly jako svazek uzavřený mezi dvěma lidmi, aniž by blíže specifikovaly gender těchto osob. Finsko tím dosáhlo úplné rovnoprávnosti v přístupu k manželskému svazku - překážkou není žádná genderová identita ani sexuální orientace. Občané a občanky v registrovaném partnerství teď navíc mohou poměrně jednoduchou úřední cestou změnit svůj svazek na manželství.

 Finsko uzákonilo úplnou rovnost manželství. Zdroj: https://aleksandracoco.tumblr.com/

Finsko uzákonilo úplnou rovnost manželství. Zdroj: https://aleksandracoco.tumblr.com/

Ve stejném měsíci také vyšla zpráva, že Švédsko odškodní transgender lidi, kteří byli dnes už neplatným zákonem nuceni nechat se sterilizovat kvůli změně genderu v dokladech. Každá osoba poškozená tímto nařízením by měla dostat v přepočtu 26 000 dolarů jako kompenzaci. Tento úspěch je třeba z velké části přičíst trans aktivistkám a aktivistům, jejichž kampaň opakovaně upozorňovala na to, jak vážně tento vynucený zákrok ovlivnil životy zhruba osmi set transgender lidí v zemi.

 Zdroj: VICE Sweden - Simon Edström

Zdroj: VICE Sweden - Simon Edström

S tím ostatně souvisí i další trans mezník roku 2017: Asi nejvýznamnější událost v evropském měřítku přišla v dubnu, kdy Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že sterilizace coby podmínka pro úřední změnu genderu tato práva porušuje. Rozsudek se týkal tří případů z Francie, výsledek je ale obecně považován za precedens, který určí směr i pro dalších 20 evropských států včetně České republiky, kde jsou trans lidé stále ještě nuceni nechat se sterilizovat, pokud chtějí mít v dokladech svoji skutečnou genderovou identitu.

 Evropský soud pro lidská práva vydal klíčový rozsudek v otázce sterilizací transgender osob. - Zdroj: EUobserver

Evropský soud pro lidská práva vydal klíčový rozsudek v otázce sterilizací transgender osob. - Zdroj: EUobserver

V květnu byla z vězení propuštěna Chelsea Manning, whistleblowerka, aktivistka a bývalá členka americké armády, která si odpykávala trest za zveřejnění tajných materiálů dokazujících mimo jiné útoky na civilní obyvatelstvo v Afghánistánu. Vědělo se, že Chelsea ve vězení započala s tranzicí, a její první fotografie na svobodě se tedy staly symbolem naděje pro mnoho transgender žen i mužů. Zejména její obsáhlý červnový profil v New York Times a účast na newyorském Pride pochodu se nepochybně stanou ikonickými momenty trans historie.

 Chelsea Manning a Gavin Grimm v průvodu NYC Pride - Zdroj: i-D Magazine

Chelsea Manning a Gavin Grimm v průvodu NYC Pride - Zdroj: i-D Magazine

Koncem července americký amatérský golfista a údajný prezident Donald Trump prostřednictvím svého twitterového účtu oznámil, že transgender lidé nemohou sloužit v armádě USA. O měsíc později následovalo jeho memorandum požadující, aby tento zákaz byl uveden v platnost v prvních měsících roku 2018. Do cesty se mu však postavila federální soudkyně Colleen Kollar-Kotelly, která v polovině prosince rozhodla, že armáda nesmí trans občanky a občany diskriminovat. Trumpova administrace se zatím proti rozsudku odvolávat nebude.

 Trumpova vláda jde cestou omezování lidských práv, což vyvolává silné občanské protesty. - Zdroj: http://www.yesmagazine.org

Trumpova vláda jde cestou omezování lidských práv, což vyvolává silné občanské protesty. - Zdroj: http://www.yesmagazine.org

Už v únoru mimochodem Donald Trump zrušil směrnici, která umožňovala dětem ve školách vybrat si toaletu podle své genderové identity. Před několika týdny také vyšlo najevo, že americké Středisko pro kontrolu nemocí raději preventivně vynechává v žádostech o financování určitá slova včetně výrazu “transgender”, protože nechce riskovat hněv republikánských zákonodárců. Jde jenom o několik jednotlivých příkladů toho, jak současné politické vedení USA nahlíží na LGBT lidi a snaží se je umlčet, zastrašit a odsunout na okraj společnosti ve snaze udržet si podporu bigotních voličů.

 Řecko zrušilo povinnou sterilizaci, která podmiňovala úřední změnu genderu. 

Řecko zrušilo povinnou sterilizaci, která podmiňovala úřední změnu genderu. 

Říjen nás opět na chvíli vrací do Evropy a k problematice vyžadovaných sterilizací. Řecký parlament po vášnivé debatě přijal změnu zákona, která tento požadavek ruší. Levicová vláda prosadila novou legislativu navzdory výraznému tlaku ze strany opozice i řecké ortodoxní církve, která ji prohlásila za “dílo ďáblovo”. Řecko tak má v tomto ohledu překvapivě náskok před Finskem, kde podobná zákonná změna o měsíc dříve neuspěla.

 Zastupitelka města Minneapolis Andrea Jenkins - Zdroj: Facebook

Zastupitelka města Minneapolis Andrea Jenkins - Zdroj: Facebook

Listopad přinesl potěšující novinky i v Americe. V lokálních volbách uspěly dvě transgender ženy: nová zastupitelka města Minneapolis Andrea Jenkins a nová členka Sněmovny reprezentantů státu Virginie Danica Roem. Tyto volby obecně znamenaly triumf pro demokratické (a obecně progresivní) kandidáty a kandidátky. V roce, který zároveň přinesl nejvíc transgender obětí násilí za poslední léta, je to pro americkou trans komunitu jeden z mála střípků naděje, že změna k lepšímu je možná.