Stručné vyhodnocení dotazníku

Dotazník vyplnilo v průběhu konference a jiných událostí organizovaných spolkem Trans*parent 112 osob, z toho se 73 identifikovalo jako cis a 39 jako trans*. Protože tyto dvě skupiny mají rozdílný vztah k problematice změny pohlaví, rozhodli jsme se jejich výsledky prezentovat zvlášť. U obou skupin převažovala v době sběru dat nespokojenost s tím, jak je v ČR řešen proces změny pohlaví, přičemž větší nespokojenost (69 % oproti 53 %) vykazovala skupina trans* osob, tedy těch, kterých se tento proces týká. S tím, že změna pohlaví by měla být podmíněna chirurgickými zákroky, souhlasili pouze dva trans* respondenti, oproti tomu 85 % z nich vyjádřilo naprostý nesouhlas s tímto výrokem. Ve skupině cis osob s podmínkou chirurgických zákroků nesouhlasila většina respondentů (60, tj. 82 %), tři respondenti zaujali neutrální stanovisko a 10 s podmínkou chirurgických zákroků souhlasilo (14 %), viz graf 1.

Graf 1 - Měla by být úřední změna pohlaví podmíněna chirurgickými zákroky?

 pozn.: Trans*, transrodový/á/í/é nebo transgender je pojem označující projevy a identity lidí, kteří nesplňují očekávání, jež jsou na ně kladena na základě rodu přisouzeného při narození. Hvězdičkou označujeme široké spektrum identit a respekt k různorodým genderovým projevům a identitám.  Cis, Cisgender (cisrodový) člověk je ten, který se cítí být v souladu s rodem stanoveným při narození (na rozdíl od trans* osob). Pojem nově uvádí Oxfordský slovník.

pozn.: Trans*, transrodový/á/í/é nebo transgender je pojem označující projevy a identity lidí, kteří nesplňují očekávání, jež jsou na ně kladena na základě rodu přisouzeného při narození. Hvězdičkou označujeme široké spektrum identit a respekt k různorodým genderovým projevům a identitám.

Cis, Cisgender (cisrodový) člověk je ten, který se cítí být v souladu s rodem stanoveným při narození (na rozdíl od trans* osob). Pojem nově uvádí Oxfordský slovník.

Podmínku „čekací doby“ (RL testu) považuje za zbytečnou 41 % trans* respondentů a 27 % cis respondentů. S podmínkou používat neutrální jméno nesouhlasí většina trans* (85 %) i cis (75 %) respondentů. Ani jedna z oslovených osob, které se identifikovaly jako trans*, nesouhlasí s tím, že úřední změna pohlaví je povolena až po rozvodu nebo ukončení registrovaného partnerství, zatímco tři cis osoby (4 %) s touto podmínkou souhlasí (viz graf 2).

Graf 2 - Souhlasíte s tím, že úřední změna pohlaví je povolena až po rozvodu (ukončení RP)?

Pro 74 % trans* a 69 % cis respondentů není v pořádku skutečnost, že je porucha sexuální identifikace řazena mezi duševní poruchy, protože to nevnímají jako nemoc (viz graf 3).

Graf 3 - Jak vnímáte skutečnost, že porucha sexuální identifikace je řazena mezi duševní poruchy?

Video záznam a Foto rekapitulace konferenčního setkání na téma práv a postavení transgender osob v ČR a v Evropě, které proběhlo ve velmi živém a přátelském duchu.