download.png
 

O nás

Organizace Trans * parent z.s usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender
a genderqueer osob. Sdružení bylo založeno v Praze na jaře 2015 skupinou trans aktivistů, reagujících na naléhavou potřebu změny politik v oblasti rovnosti transgender osob. Trans * parent se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans* osob jak na společenské, tak na legislativní úrovni.

Aktivity, které rozvíjíme:

Vytváříme prostor pro setkávání transgender a queer osob

Organizujeme podpůrné skupiny a individuální sociální a právní poradenství bez nároku na finanční odměnu

Šíříme povědomí o trans* problematice formou diskusí, workshopů či happeningů

Spolupracujeme s médii a veřejností na budování pozitivního, reálného a nezkresleného obrazu trans* osob a jejich životů

Otevíráme dialog na palčivá témata týkající se trans* problematiky, organizujeme diskuse, eventy a setkávání jak v rámci trans* komunity, tak i s vnějšími aktéry

Snažíme se budovat aktivní spolupracující komunitu trans* osob bez ohledu na jejich genderovou sebeidentifikaci, podporujeme trans* aktivismus 

Plánujeme poskytování pracovních příležitostí transgender osobám, pro něž je z důvodu změny genderové identity obtížné získat pracovní příležitosti