KONFERENCE O TRANS* PRÁVECH
PRAHA 15.05.2016

Spolek Trans*parent uspořádal v květnu 2016 v Praze mezinárodní konferenci o právní a společenské situaci trans mužů, žen a genderqueer osob. Konferenci zaštítil ministr pro lidská práva Jiří Dientsbier.

_DSC0137.JPG

Jednodenní konference, kterou navštívilo kolem 80 účastníků, byla první akcí svého druhu v ČR pořádanou přímo občanskou společností, tedy zástupci komunity, jež se dané téma týká, jak v úvodu zdůraznil Damián Machaj, člen výboru spolku Trans*parent. Akce se nesla ve znamení posunu veřejné debaty od medicínských otázek směrem k lidskoprávnímu pojetí, které ve svém úvodním slově vyzdvihla náměstkyně ministra pro lidská práva Martina Štěpánková. Tento posun ilustruje i nahrazování v minulosti často používaného pojmu „transsexuál“ slovem „transgender člověk“, který není nezbytně spojen s lékařskou diagnózou „transsexualita“.

_DSC0064.JPG

Ve 4 panelech vystoupilo 15 odborníků/ic a zástupců/kyň trans* komunity. Na konferenci jsme distribuovali leták a dotazník shrňující problematiku práv trans* osob v ČR a účastníci i panelisté měli možnost vyjádřit formou anonymních odpovědí svůj názor. Na těchto stránkách najdete záznam a dokumentaci celé konference a shrnutí výsledků dotazníkového průzkumu, který probíhal i v období po konferenci (na akcích spolku Trans*parent a v rámci Prague Pride 2016)

_DSC0166.JPG

Konference Právní a společenské uznání genderové identity transgender osob v České republice a v Evropě zkoumající právní požadavky pro úřední změnu genderu u transgender osob a podmínky pro poskytnutí lékařské péče v České republice v porovnání s jinými evropskými zeměmi se konala dne 15. 5. 2016 v multifunkčním prostoru Svět HUB pod záštitou Ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera, s podporou Výboru pro sexuální menšiny Úřadu vlády a s finanční podporou nadace Friedrich Ebert Stiftung.


Panel 1
Genderová identita a její úřední uznání – stávající situace v České republice

4 panelisté, 15-minutové prezentace, 30-min diskuze

Jak vysvětlil psycholog Jiří Procházka (PROUD), lidská identita je v dnešní době příliš založena na sexualitě, což je fenomén dvacátého století. V minulosti byla identita daleko více založena na společenské roli a na genderu, než na sexualitě. 

Právník z Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUDOndřej Plešmíd popsal, jaké podmínky musí podstoupit člověk, který usiluje o to, aby mu bylo v jeho dokladech úředně změněno pohlaví a aby si mohl změnit jméno na mužské či ženské. Jednou z nejvíce kritizovaných podmínek, o níž se na konferenci vedla široká diskuse, je požadavek podstoupit v rámci změny pohlaví chirurgické zákroky vedoucí ke sterilizaci. Právě podmínka sterilizace je v současné době napadána u Evropského výboru pro sociální práva. Organizace Transgender Europe (TGEU) a ILGA Europe zaštítily kolektivní stížnost iniciovanou transgender sdruženími z České republiky. Ve stížnosti je podmínka sterilizace napadána kvůli porušování práva na ochranu zdraví, které zaručuje Evropská sociální charta. Daniel Tůma (Transfusion), jeden z iniciátorů stížnosti, sdělil, že trans* lidí, kteří usilují o změnu jména a pohlaví v dokladech, ale nesouhlasí se sterilizací, je celá řada. Lucian Otáhal, právník (Trans*parent), uvedl, že české právo staví trans* lidi do bezvýchodné situace – musí strpět závažný a nevratný zásah do svého těla, pokud chtějí právně proces přeměny právně dokončit. Mnozí upřednostní právo žít ve vytoužené genderové roli oproti založení vlastní rodiny. 

Jana Valdrová, genderová lingvistka, kritizovala současnou praxi používání neutrálních jmen. Trans* lidé musí do doby, než je proces přeměny formálně dokončen, užívat neutrální jméno a příjmení. Nemohou si zvolit ani mužské, ani ženské jméno. Zdůraznila, že každý by měl mít právo na svobodnou volbu jména a příjmení. Nespokojenost s přidělováním neutrálních jmen vyjádřila řada diskutujících, kteří reflektovali své vlastní zkušenosti. 

Jiří Procházkaporadenský psycholog, manželský a rodinný poradce (Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, PROUD)

Genderová identita a její konstituce, biologické vs. úřední pohlaví, gender jako konstrukt a společenské genderové role, sexuální orientace a identita

 

Ondřej Plešmíd, právník (PROUD)

Současná právní úprava ošetřující úřední uznání genderu v České republice. Jak si ČR stojí v rámci vyhodnocení klíčových oblastí trans zájmů v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. 

Lucián Otáhal, právník (Trans*parent) a Daniel Tůma, aktivista (Transfusion)

Důvody, okolnosti a aktuální i předpokládané důsledky hromadné stížnosti podané organizacemi Transfusion, TGEU a ILGA Europe, jež iniciovala v současnosti projednávané legislativní změny. Výstupy a popis stávající situace.  

 

Jana Valdrová,  genderová lingvistka

Uznání jména jako součást uznání genderu. 
Do jaké míry je požadavek na uznání neheteronormativního jména a příjmení oprávněný a reálný? Kdo v procesu změny jména funguje jako gatekeeper a jaké jsou směrodatné podmínky? Jaké jsou současné možnosti řešení stávající situace?

Panel 2 - 3