Panel 2
Situace v ČR z hlediska zdravotní péče

3 panelisté, 20-minutové prezentace, 20 min. diskuze

Lékařské postupy v procesu změny genderu byly tématem, o kterém se na konferenci mluvilo s velkým zaujetím. Socioložka Dita Jahodová představila zprávu obsahující zkušenosti trans* osob se systémem zdravotní péče. V diskusi pak reagovala na Džamilu Stehlíkovou, která tento systém a jeho fungování detailně popsala a uvedla, že například psychologické vyšetření je vedeno snahou vyloučit u dané osoby omyl či psychickou poruchu. Ačkoli se vyjádřila tak, že lékaři nemají zájem trans* lidem nevěřit, zkušenosti z publika hovořily o opaku. To potvrdil i následující třetí blok osobních příběhů. Lékařskou perspektivu pak po debatě doplnil i Ivo Procházka, který kromě jiného odprezentoval také možnosti budoucích řešení v souvislosti s oficiální diagnostikou či hrazením lékařské péče ze strany pojišťoven.

Dita Jahodová, socioložka

Obeznámení se závěry sociologické zprávy Trans People and their Experience with Health Care and Legislation vycházející ze zkušeností trans osob v ČR s legislativou a systémem zdravotní péče - v čem je ne/vyhovující?

 

MUDr. Džamila Stehlíhová, psychiatrička

Představení pohledu odborné lékařské veřejnosti na právní a lékařské ustanovení práv transgender osob v ČR, obeznámení s vlastní praxí a zkušenostmi.

 

MUDr. Ivo Procházka, sexuolog 

Představení pohledu odborné lékařské veřejnosti na právní a lékařské ustanovení práv transgender osob v ČR, obeznámení s vlastní praxí a zkušenostmi a prezentace možných budoucích řešení v souvislosti s oficiální diagnostikou či hrazením lékařské péče ze strany pojišťoven.