Panel 3
Hlas komunity

Přímá zkušenost trans muže a trans žen s procesem změny genderu v ČR s ohledem na stávající situaci a v souvislosti s navrhovanými snahami o změny.

V následné debatě věnované přímé zkušenosti trans lidí Viktor Heumann (Trans*parent) vyjádřil nespokojenost s procesem změny genderu v ČR celkově, jelikož je založen na získání diagnózy F64.0 klasifikované jako duševní porucha, která je formální podmínkou pro možnost svobodného vyjádření vlastní genderové identity. V podobném duchu vystoupila i Julie Koubová s kritikou přílišné kontroly a autority lékařského dohledu nad trans* lidmi a s obavou ohledně porušování lidských práv transgender osob např. ve výkonu trestu. Upozornila i na složitou situaci osob v procesu přeměny, jejichž doklady před úřední změnou genderu neodpovídají jejich vnitřní identitě a aktuálnímu vzezření. Tores Gorgeous naopak pozitivně zhodnotila přístup k lékařské péči pro trans* ženy a svým příkladem motivovala přítomné k většímu odhodlání čelit příkořím trans* komunity. Většina diskutujících se vyjádřila v tom smyslu, že transsexualita by neměla být zařazena mezi psychické poruchy, jak je tomu nyní, jelikož trans* lidé nejsou osoby psychicky narušené, pouze se identifikují odlišně od svého biologického pohlaví. 

Tores Gorgeous, zástupkyně transgender komunity v ČR
Julie Koubová, zástupkyně transgender komunity v ČR
Viktor Heumann, zástupce transgender komunity v ČR  (organizace Trans*parent)