Panel 4
Cesta kupředu – německá zkušenost a evropská inspirace a závěrečné shrnutí

3 panelisté, 20-minutové prezentace, 30 min. diskuze, 10 min. závěrečné shrnutí

Nabitý program konference zakončili hosté ze zahraničí, kteří českému publiku představili zejména příklady dobré praxe. Noah Keuzenkamp z organizace Transgender Europe (TGEU) velmi silně kritizoval českou právní úpravu a doslova uvedl, že naše legislativa má v tomto směru k lidskoprávnímu pojetí ještě daleko. Procedura změny genderu není „rychlá, transparentní a přístupná“, jak by podle mezinárodních standardů měla být. Jako příklad dobré praxe uvedl státy Dánsko a Maltu. V Dánsku byla v roce 2014 uzákoněna možnost určit si své pohlaví prohlášením prostřednictvím jednoduché žádosti na matrice, která nabízí též možnost „x“. Malta je ještě o krok dále – procedura sebeurčení trvá pouhých 15 dní a je přístupná i nezletilým. Leo Yannick Wild z německé organizace TransInterQueer (TrIQ) představil specifika německé situace, kde byla podmínka sterilizací v nedávné době zrušena Ústavním soudem. Romi Kollárik ze slovenské organizace Transfúzia se v závěru kriticky vyjádřila k současné právní a politické situaci na Slovensku, kde je pro občanskou společnost obtížné byť jen to, aby byla zahájena diskuse s lékaři na téma možných změn. Příspěvky zahraničních panelistů komentovala ze svého pohledu akademičky působící v Oxfordu Barbara Havelková, spoluautorka nedávno vydané knihy o právním postavení transgender osob v Evropě. Zdůraznila, že do budoucna bude především potřeba zvážit, jakou cestou se při prosazování změn vydat. Konference byla zakončena konstatováním, že byla nastolena řada otázek, o kterých je třeba dále veřejně diskutovat a že nastal čas, kdy je třeba usilovat o změnu legislativy. 

Noah Keuzenkamp (TGEU), EU

Stručný přehled právních rámců pro úřední uznání genderu v jednotlivých evropských zemích. Příklady dobré praxe z hlediska uplatnění lidských práv. Doporučení ohledně nových politik a prosazení hromadné stížnosti podané v rámci Evropské sociální charty na základě předchozí spolupráce mezi organizacemi TGEU a Transfusion.

Leo Yannick Wild (TRIQ) Německo

Specifika německé legislativy v souvislosti s právním uznáním genderu a tvorbou politik, gatekeepingem, lobbováním a zkušenosti organizace TRIQ se změnami proběhlými v Německu v oblasti transgender práv. Na čem je ještě třeba pracovat a jaké jsou výhledy a plány organizace do budoucna?

 

Romi Kollárik (Transfúzia) Slovensko

Slovenská řešení na cestě ke změnám systému zdravotní péče pro trans osoby, porovnání a sdílení zkušeností ze země s historicky i politicky podobným vývojem z pohledu trans aktivistické organizace. Identifikace gatekeeperů a problematických bodů při prosazování změn a možných strategií jejich konfrontace.