download.png
 

Organizace Trans*parent z.s usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender a genderqueer osob. Sdružení bylo založeno v Praze na jaře 2015 skupinou trans aktivistů, reagujících na naléhavou potřebu změny politik v oblasti rovnosti transgender osob. Trans*parent se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans* osob jak na společenské, tak na legislativní úrovni.

Aktivity, které rozvíjíme:

Vytváříme prostor pro setkávání transgender a queer osob

Organizujeme podpůrné skupiny a individuální sociální a právní poradenství bez nároku na finanční odměnu

Šíříme povědomí o trans* problematice formou diskusí, workshopů či happeningů

Spolupracujeme s médii a veřejností na budování pozitivního, reálného a nezkresleného obrazu trans* osob a jejich životů

Otevíráme dialog na palčivá témata týkající se trans* problematiky, organizujeme diskuse, eventy a setkávání jak v rámci trans* komunity, tak i s vnějšími aktéry

Snažíme se budovat aktivní spolupracující komunitu trans* osob bez ohledu na jejich genderovou sebeidentifikaci, podporujeme trans* aktivismus 

Plánujeme poskytování pracovních příležitostí transgender osobám, pro něž je z důvodu změny genderové identity obtížné získat pracovní příležitosti

Transparent z.s is a partner in the project East-West Rainbow Bridges. This long-term capacity building project is aimed at increasing capacity of human rigths organisations in the Visegrad region, Eastern Partnership countries, Ukraine and Belarus. This project was kindly supported by the Visegrad Fund and by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. 

 
visegrad_fund_logo_blue_800px.jpg
NL_gov_logo.png

Chcete nám pomoct?

 
 

Zapojte se

Trans*parent z.s přijímá členy z řad trans lidí, kluků, holek, genderqueer osob, jejich rodin a přátel, kteří by spolu s námi chtěli naplňovat cíle zlepšování situace trans osob v ČR. Dveře jsou otevřeny všem, kteří/které by se chtěli/y zapojit do společných aktivit, do rozvoje trans aktivismu a projekt s námi dál rozvíjet.

Podpořte nás

Můžete nás podpořit jednorázově či pravidelným příspěvkem

Moc vám za podporu děkujeme

 
 

Náš tým

Výbor:

 
Viktor.jpg

Viktor

Překladatel na volné noze, spolupracovník QFF Mezipatra a dalších kulturních projektů a iniciativ LGBTQI spektra.

email: viktor@transparentprague.cz

filip2.jpg

Filip

Filip je učitel v mateřské škole, Blogger a jeden z facilitátorů našich podpůrných skupin. Baví ho práce s dětmi a mladými lidmi.

Aktivní členové/Členky

Jáchym

Student politologie na FF UK, koordinátor advokační činnosti Trans*parentu. Zajímá se o emancipační politiku a nevkusné svetry.

email: jachym@transparentprague.cz

22045837_1743737535638413_3702199971588249690_n.jpg

Jamie

Studuje americkou literaturu a kulturu na FF UK, kde se zajímá především o severoamerickou queer ženskou literaturu. Snaží se oživit radikálního ducha lesbické kultury 90. let, tentokrát však bez transfobie. Neustále mluví o Michelle Tea.

email: jamie@transparentprague.cz

damian.jpg

Damian

Damian je produkce-schopný kreativec, trans aktivista a blogger ze Slovenska žijící v Praze. Vystudoval FAMU a profesně se věnuje audiovizuální tvorbě, momentálně působí jako producent multimediálniho obsahu v Českém rozhlase.


27901128_964007277096564_511364483_o.jpg

Andrea

Facilitátorka podpůrných skupin a skupin pro rodiče trans dětí.Aktuálně profesorka na gymnáziu. Jinak pěstounka, máma pěti dětí, studující psychoanalytička a podnikatelka v oblasti IT technologií.

45619152_295586764419733_7797181185045561344_n.jpg

Karel

Vystudovaný sociální pracovník zabývající se metodikou a výzkumem v sociálních vědách.

email: karel@transparentprague.cz

20180721_2044023.jpg

Jiřka (Georgia)

18 let, Studentka logistických a finančních služeb. Politička za Piráty, angažuje se v občanském lobbingu a ve vzdělávání mládeže, pracuje na různých projektech od vzdělávání po mezinárodní vztahy.

Její současná role v organizaci Trans*parent je technická správa webu a je autorkou současného webového designu.

46123204_424418991424966_7041930135439671296_n.jpg

Denise

Tanečnice, lektorka, DJka, organizátorka a nadšenkyně všeho typu. Vidí důležitost v tom žít veřejně a otevřeně jako trans. Spolupracuje s QFF Mezipatra a sdílela svůj příběh na TEDxPrague.

46075124_265708600797689_4054225578671210496_n.jpg

Laura

Od roku 2016 pracuje Laura s queer a trans mládeží. Věnuje se arteterapii a pracuje na Univerzitě Karlově v oblasti interdisciplinárního vzdělávání a tvůrčích schopností.

47680485_523030184865582_8854632674833203200_n.jpg

silvie

Překladatelka a redaktorka, běžkařka a jogínka. V Trans*parentu obstarává správu FB stránky a korekturu většiny textů mířených "ven".