download.png
 

Organizace Trans*parent z.s usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender a genderqueer osob. Sdružení bylo založeno v Praze na jaře 2015 skupinou trans aktivistů, reagujících na naléhavou potřebu změny politik v oblasti rovnosti transgender osob. Trans*parent se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans* osob jak na společenské, tak na legislativní úrovni.

Aktivity, které rozvíjíme:

Vytváříme prostor pro setkávání transgender a queer osob

Organizujeme podpůrné skupiny a individuální sociální a právní poradenství bez nároku na finanční odměnu

Šíříme povědomí o trans* problematice formou diskusí, workshopů či happeningů

Spolupracujeme s médii a veřejností na budování pozitivního, reálného a nezkresleného obrazu trans* osob a jejich životů

Otevíráme dialog na palčivá témata týkající se trans* problematiky, organizujeme diskuse, eventy a setkávání jak v rámci trans* komunity, tak i s vnějšími aktéry

Snažíme se budovat aktivní spolupracující komunitu trans* osob bez ohledu na jejich genderovou sebeidentifikaci, podporujeme trans* aktivismus 

Plánujeme poskytování pracovních příležitostí transgender osobám, pro něž je z důvodu změny genderové identity obtížné získat pracovní příležitosti

 

Chcete nám pomoct?

 
 

Zapojte se

Trans*parent z.s přijímá členy z řad trans lidí, kluků, holek, genderqueer osob, jejich rodin a přátel, kteří by spolu s námi chtěli naplňovat cíle zlepšování situace trans osob v ČR. Dveře jsou otevřeny všem, kteří/které by se chtěli/y zapojit do společných aktivit, do rozvoje trans aktivismu a projekt s námi dál rozvíjet.

Podpořte nás

Můžete nás podpořit jednorázově či pravidelným příspěvkem

Moc vám za podporu děkujeme

 
 

Náš tým

 

Viktor

Překladatel na volné noze, spolupracovník QFF Mezipatra a dalších kulturních projektů a iniciativ LGBTQI spektra.

Jamie

Studuje na FF UK a zajímá se o americkou kulturu a politiku společně s literaturou queer žen – moderní i historickou.

27901128_964007277096564_511364483_o.jpg

Andrea

Facilitátorka podpůrných skupin a skupin pro rodiče trans dětí.Aktuálně profesorka na gymnáziu. Jinak pěstounka, máma pěti dětí, studující psychoanalytička a podnikatelka v oblasti IT technologií.

filip2.jpg

Filip

Filip je učitel v mateřské škole, Blogger a jeden z facilitátorů našich podpůrných skupin. Baví ho práce s dětmi a mladými lidmi.

Dorian

rad for web - Copy_edit.jpg

Radouš

Rad deset let žil, studoval a pracoval ve Velké Británii. S projektem Earthcircuit podnikl cestu kolem světa a po svém návratu do Česka působí jako autor a publicista.

damian.jpg

Damian

Damian je produkce-schopný kreativec, trans aktivista a blogger ze Slovenska žijící v Praze. Vystudoval FAMU a profesně se věnuje audiovizuální tvorbě, momentálně působí jako producent multimediálniho obsahu v Českém rozhlase.

Jáchym

Student politologie na FF UK, koordinátor advokační činnosti Trans*parentu. Zajímá se o emancipační politiku a nevkusné svetry.