Obavy a přání trans osob v ČR

Děkujeme za Váš zájem zúčastnit se výzkumu zaměřeného na obavy a přání trans lidí žijících v ČR, který je určen všem, jejichž genderová identita se liší od pohlaví, které jim bylo úředně přisouzeno při narození. Připravuje ho organizace Trans*parent zabývající se podporou trans lidí v České republice a zasazující se o zlepšení kvality jejich života.

Cílem výzkumu je zmapovat obavy, přání a spokojenost se současným systémem tranzice v ČR všech trans a nebinárních osob. Výsledky budou na podzim 2018 zveřejněny na webu Trans*parentu, nebo si o ně můžete napsat na email: info@transparentprague.cz. Zjištění budou využita jako podklad pro vyjednávání co nejkvalitnějších podmínek pro život trans lidí v ČR a dále pro osvětovou kampaň, proto je pro nás velice důležité znát Vaše názory a postoje. Uvědomujeme si, že se postoje a názory časem mění, zajímá nás však, jak to vidíte právě teď.

Dotazník je volně šiřitelný mezi všemi trans osobami.
Jeho vyplnění zabere přibližně 20 minut.
Veškeré poskytnuté údaje jsou anonymní a budou využity pouze pro zpracování dat.

Dotazník je již uzavřen.