download.png
 

Organizace Trans*parent z.s usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender a genderqueer osob. Sdružení bylo založeno v Praze na jaře 2015 skupinou trans aktivistů, reagujících na naléhavou potřebu změny politik v oblasti rovnosti transgender osob. Trans*parent se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans* osob jak na společenské, tak na legislativní úrovni.

Aktivity, které rozvíjíme:

Vytváříme prostor pro setkávání transgender a queer osob

Organizujeme podpůrné skupiny a individuální sociální a právní poradenství bez nároku na finanční odměnu

Šíříme povědomí o trans* problematice formou diskusí, workshopů či happeningů

Spolupracujeme s médii a veřejností na budování pozitivního, reálného a nezkresleného obrazu trans* osob a jejich životů

Otevíráme dialog na palčivá témata týkající se trans* problematiky, organizujeme diskuse, eventy a setkávání jak v rámci trans* komunity, tak i s vnějšími aktéry

Snažíme se budovat aktivní spolupracující komunitu trans* osob bez ohledu na jejich genderovou sebeidentifikaci, podporujeme trans* aktivismus 

Plánujeme poskytování pracovních příležitostí transgender osobám, pro něž je z důvodu změny genderové identity obtížné získat pracovní příležitosti

 

Chcete nám pomoct?

 
 

Zapojte se

Trans*parent z.s přijímá členy z řad trans lidí, kluků, holek, genderqueer osob, jejich rodin a přátel, kteří by spolu s námi chtěli naplňovat cíle zlepšování situace trans osob v ČR. Dveře jsou otevřeny všem, kteří/které by se chtěli/y zapojit do společných aktivit, do rozvoje trans aktivismu a projekt s námi dál rozvíjet.

Podpořte nás

Můžete nás podpořit jednorázově či pravidelným příspěvkem

Moc vám za podporu děkujeme

 
 

Náš tým

Výbor:

 

Viktor

Překladatel na volné noze, spolupracovník QFF Mezipatra a dalších kulturních projektů a iniciativ LGBTQI spektra.

email: viktor@transparentprague.cz

Dorian

email: dorian@transparentprague.cz

45880237_288064202043983_491333151876972544_n.jpg

Helena

Moravská spojka původem z Vysočiny. Překládá, píše, výjimečně i mluví nahlas před lidmi. V Trans*parentu má na starosti články, tisková prohlášení, obsahovou část kampaní a přidruženou činnost.

email: helena@transparentprague.cz

45720668_545908902536597_2486742998746923008_n.jpg

Ema

Studentka genderových studií na FHS (UK), kde se chce nadále věnovat především Queer Theory. Ema pomáhá organizovat transparentní pikniky a deskovky a můžete se s ní potkat i na výjezdech mimo Prahu. Je také správkyní instagramového profilu Trans*parentu a spolupracuje s organizací Prague Pride.

email: ema@transparentprague.cz

Jáchym

Student politologie na FF UK, koordinátor advokační činnosti Trans*parentu. Zajímá se o emancipační politiku a nevkusné svetry.

email: jachym@transparentprague.cz

Aktivní členové/Členky

filip2.jpg

Filip

Filip je učitel v mateřské škole, Blogger a jeden z facilitátorů našich podpůrných skupin. Baví ho práce s dětmi a mladými lidmi.

22045837_1743737535638413_3702199971588249690_n.jpg

Jamie

Studuje americkou literaturu a kulturu na FF UK, kde se zajímá především o severoamerickou queer ženskou literaturu. Snaží se oživit radikálního ducha lesbické kultury 90. let, tentokrát však bez transfobie. Neustále mluví o Michelle Tea.

email: jamie@transparentprague.cz

damian.jpg

Damian

Damian je produkce-schopný kreativec, trans aktivista a blogger ze Slovenska žijící v Praze. Vystudoval FAMU a profesně se věnuje audiovizuální tvorbě, momentálně působí jako producent multimediálniho obsahu v Českém rozhlase.


27901128_964007277096564_511364483_o.jpg

Andrea

Facilitátorka podpůrných skupin a skupin pro rodiče trans dětí.Aktuálně profesorka na gymnáziu. Jinak pěstounka, máma pěti dětí, studující psychoanalytička a podnikatelka v oblasti IT technologií.

45619152_295586764419733_7797181185045561344_n.jpg

Karel

Vystudovaný sociální pracovník zabývající se metodikou a výzkumem v sociálních vědách.

email: karel@transparentprague.cz

IMG_20180330_180840.jpg

Ted

Studen PedF UK (speciální pedagogika) a kontaktní pracovník v kontaktním centru. Spravuje aktuality na webu a do budoucna by se chtěl věnovat oblasti vzdělávání a přístupu k trans osobám ve školství.

20180721_2044023.jpg

Jiřka (Georgia)

18 let, Studentka logistických a finančních služeb. Politička za Piráty, angažuje se v občanském lobbingu a ve vzdělávání mládeže, pracuje na různých projektech od vzdělávání po mezinárodní vztahy.

Její současná role v organizaci Trans*parent je technická správa webu a je autorkou současného webového designu.

46123204_424418991424966_7041930135439671296_n.jpg

Denise

Tanečnice, lektorka, DJka, organizátorka a nadšenkyně všeho typu. Vidí důležitost v tom žít veřejně a otevřeně jako trans. Spolupracuje s QFF Mezipatra a sdílela svůj příběh na TEDxPrague.

46075124_265708600797689_4054225578671210496_n.jpg

Laura

Od roku 2016 pracuje Laura s queer a trans mládeží. Věnuje se arteterapii a pracuje na Univerzitě Karlově v oblasti interdisciplinárního vzdělávání a tvůrčích schopností.

47680485_523030184865582_8854632674833203200_n.jpg

silvie

Překladatelka a redaktorka, běžkařka a jogínka. V Trans*parentu obstarává správu FB stránky a korekturu většiny textů mířených "ven".