Back to All Events

Trans* formace v ČR - co chceme změnit?

Jaké je žít jako trans* člověk v Čechách? Co nám v naší zemi nevyhovuje a co lze zlepšit? Série 4 setkání, na kterých zrekapitulujeme klady a limity českého zákonodárství, zdravotnictví či státní správy a společně prodiskutujeme nejvhodnější možnosti řešení. 

Spolu s organizací Transfusion, kterou podporujeme v jejich snahách o změnu české legislativy, a ve spolupráci s nadací FES pořádáme sérii 4 setkání zaměřených na posílení trans* komunity v ČR v následujících termínech: 1. setkání - 24. září, 2. setkání - 15. října, 3. setkání - 3. listopadu, 4. setkání - 26. listopadu. Setkáni probíhají od 19:00 v kavárně ROH na Žižkově v Praze.

3. Na třetím setkání se zaměříme na neméně palčivou oblast – zdravotnictví – a s ním spojené otázky reprodukčního zdraví a rodičovství. Po úvodním příspěvku shrnujícím situaci u nás proběhne diskuze, z níž vyplynou návrhy systémových řešení a strategie pro následnou osvětu a zlepšení dialogu s lékaři.