Back to All Events

Workshop - Najdi svoji sílu

V tomto workshopu budeme diskutovat s Glynis Hull-Rochelle o naší síle, slabostech a o konceptu bezpečí. A o tom, jak použít tyto osobní a kulturní hodnoty, zvyky a odrazy do skutečného života – v přátelských ale i nepříjemných situacích. Navíc budeme diskutovat, jak se můžeme znovu přeškolit a praktikovat sebeobranné taktiky. Workshop se bude konat v ROH družstevní kavárna, U božích bojovníku 606/3, Praha 3, Žižkov.

In this workshop we will discuss our strengths, weaknesses and the concept of safety. We will look at how these personal and cultural values, habits and reflections can be used in the real world – both in friendly and intimidating situations. In addition to this, we will discuss how we can re-train ourselves and practice awareness and self-defense tactics.