Back to All Events

Beyond Binaries


  • prostor39 Řehořova 33/39 Praha (map)

Série událostí 26. a 27. dubna spojujících témata bi/pan-sexuálního spektra, adresování s tím spojených předpojatostí včetně bifobie, ale také témat jako je spojenectví s gendrovými spektry (explicitně pak nebinárními, genderově nekonfomními a trans identitami). Našim cílem je empatické budování společných průsečíků. Víme, že v rámci diskriminace (ze strany heterosexuání většiny stejně jako uvnitř lgbtqi+ komunity) jsou to na spektru sexuality právě bi+ osoby, které čelí nejvyšší stigmatizaci a víme, že genderová diskriminace trans a nebinárních osob převyšuje.

Některé události z tohoto cyklu jsou otevřené široké veřejnosti, některé jsou určey pouze pro celou(!) LGBTQIA komunitu (prosím, zkontrolujte v popiscích jednotlivých událostí).

ENG:

A series of events on the 26th and 27th of April connecting topics of bi/pan-sexual spectrum and addressing some preconceptions or even bifobia, but also topics such as alliances and allyships with the gender spectrum (explicitely then non-binary, geder non-conforming and transgender identities). Our goal is empathic building of intersections. We know that in terms of sexuality it is bi+ people who are the most stigmazized in many ways (from the side of heterosexual majority as well as within the lgbtqi+ community) and we know of the towering gender discrimination of trans and non-binary people.

Some event from this cycle are dedicated to the broader public, some are specifically spaces for the entire(!) LGBTQIA community (please check it out in the descriptions of the individual events).