Back to All Events

Multilogues on the Now: Trans*parent: Living Library

  • Display 9/337 Dittrichova Hlavní město Praha, 120 00 Czech Republic (map)

Mluvíme-li o tělesné autonomii v dnešním diskursu, není možné vyhnout se otázce transgender lidí a překážkám, kterým trans lidé čelí ze strany médií, zdravotníků, zákonodárců a široké veřejnosti na své cestě zajistit si svobodně rozhodovat nad svým vlastním tělem. V České republice je tato situace o to více znatelná tím, že stát po trans lidech nadále vyžaduje chirurgickou sterilizaci a předává právo rozhodovat o jejich životech sexuoložkám a sexuologům, kteří trans osoby výrazně patologizují a snaží se jejich leckdy komplexní genderovou identitu zjednodušit tak, aby zapadala do cisnormativním požadavkům společnosti. Členky české organizace Trans*parent, která usiluje o změnu stávající situace, Ema Lorca a Jamie Rose budou účastnicím a účastníkům poskytovat informace formou živé knihovny, kde malým skupinám posluchaček a posluchačů přiblíží jak své vlastní zkušenosti, tak i detaily toho, co trans lidé v ČR dlouhou dobu řeší.

Jamie Rose je magisterská studentka anglofonních literatur a kultur. V rámci svého studia se věnuje především literatuře queer a trans žen. V rámci Trans*parentu organizuje workshopy a vzdělávání veřejnosti.

Ema Lorca je magisterská studentka genderových studií, kde se věnuje queer teorii, a je členka výboru Trans*parentu. Ema pořádá pikniky, hraní deskových her a spravuje Instagramový profil Trans*parentu.


EN/
It is impossible to talk about bodily autonomy in contemporary discourse without acknowledging the question of trans people and challenges they face from media, healthcare providers, legislators and a broader public on the path to securing the freedom to make decisions about their own bodies. This is made even more urgent by the fact that the government of the Czech Republic continues to demand that trans people undergo surgical sterilisation. Most crucially, decisions about trans people’s lives in the Czech Republic are still made by a small group of sexologists, who hold mostly deeply pathologising views on transgender people and force them to reduce their often complex gender identities to those that fit society’s cisnormative expectations. In an intimate setting that takes the form of the living library, Ema Lorca and Jamie Rose, member of Trans*parent, a Czech organisation which is working to challenge the current situation, will share with participants their own experiences and stories of what trans people go through in the Czech Republic.

Jamie Rose is a master’s student of anglophone literatures and cultures. In her studies, she focuses mostly on the work of by queer and trans women. Her activities within Trans*parent include organizing educational workshops and raising public awareness.

Ema Lorca is a master’s student of gender studies, focusing on queer theory, and a member of the Trans*parent leadership board. They organise picnics, board game sessions and maintain Trans*parent’s Instagram profile.

Akci pořádá Display

Earlier Event: May 31
Konference o trans právech