Trans* formace v ČR - co chceme změnit?

Jaké je žít jako trans* člověk v Čechách? Pojďme se spolu zamyslet nad tím, co nám v naší zemi vyhovuje a co bychom mohli reálně v brzkém horizontu zlepšit – jaké jsou klady a limity českého zákonodárství, zdravotnictví či státní správy ve vztahu ke trans* osobám? Co nás trápí a jaké jsou možnosti řešení našich problémů? Každý/každá z vás se může aktivně zapojit do debaty o trans* problematice v oblasti legislativy i každodenního života u nás.

Organizace Transparent a Transfusion s podporou nadace FES spoluorganizují sérii 4 setkání zaměřených na posílení trans* komunity v ČR v následujících termínech: 1. setkání - 24. září, 2. setkání - 15. října, 3. setkání - 5. listopadu, 4. setkání - 26. listopadu.

1. První ze setkání české trans* komunity – v úvodu zrekapitulujeme hlavní specifika situace trans* osob v naší zemi a řekneme si, co každého/každou z nás trápí a co bychom chtěli/y změnit.  Prozkoumáme aktuální možnosti prosazení námi požadovaných změn a na této bázi vytyčíme jednotlivé dílčí body k diskuzi na následných tématických setkáních.

2. Druhé setkání bude zaměřeno na české zákonodárství – představíme si klady a zápory české (trans*) legislativy – jak jsme na tom v porovnání se světem? Zástupci Transfusion představí své snahy zaměřené na změnu legislativy a pohovoří o důvodech a možných důsledcích žaloby na stát podané ve spolupráci s Transgender Europe.

3. Na třetím setkání se zaměříme na neméně palčivou oblast – zdravotnictví – a s ním spojené otázky reprodukčního zdraví a rodičovství. Po úvodním příspěvku shrnujícím situaci u nás proběhne diskuze, z níž vyplynou návrhy systémových řešení a strategie pro následnou osvětu a zlepšení dialogu s lékaři.

4. Poslední setkání bude věnováno problematice administrativy, která se blízce dotýká každého z české trans* komunity – jedná se především o komplikace spojené se změnou jména, požadavkem rozvodu atd. Pomůže případný úspěch na poli legislativních změn k eliminaci zbytečných administrativních formalit?   

Těšíme se na diskuzi s vámi v příjemném a ničím nerušeném prostředí kavárny ROH. 

Redakce Transparent z.s