Záznam z konference o trans* právech

Spolek Trans*parent uspořádal v květnu 2016 v Praze mezinárodní konferenci o právní a společenské situaci trans mužů, žen a genderqueer osob. Konferenci zaštítil ministr pro lidská práva Jiří Dientsbier. 

Ve 4 panelech vystoupilo 15 odborníků/ic a zástupců/kyň trans* komunity. Na konferenci jsme distribuovali leták a dotazník shrňující problematiku práv trans* osob v ČR a účastníci i panelisté měli možnost vyjádřit formou anonymních odpovědí svůj názor. Na těchto stránkách najdete záznam a dokumentaci celé konference a shrnutí výsledků dotazníkového průzkumu, který probíhal i v období po konferenci (na akcích spolku Trans*parent a v rámci Prague Pride 2016)

-> KONFERENCE

Redakce Transparent z.s