Queer Teens Workshop - poděkování

Děkujeme všem za účast na nedělním setkání Queer Teens Workshop pro náctileté a mládež, kde jsme viděli film Juggling Gender (o ženě, která založila queer circus v New Yorku - Circus Amok), hráli jsme hry, tvořili jsme, trochu jsme cvičili a naučili jsme se různé cirkusové dovednosti (např. závěsné šály, chozeni po laně, žonglování, atd.). Se cti ke dni Transgender Day of Remembrance jsme mluvili o tom, kde bereme sílu, odolnost a výdrž, když čelíme překážkám v životě. Jedním zdrojem síly je mít okolo sebe podpůrnou komunitu, tak přijďte na další setkání! Plánujeme alespoň jedno setkání měsíčně a všichni jste vítáni. Velké poděkování Cirqueonu za prostor a podporu! Stay tuned!

Redakce Transparent z.s