Český rozhlas Plus o víkendové konferenci pořádané Trans*parentem

"Transgender osoby, tedy lidé, kteří změnili či touží změnit svou genderovou identitu, například stát se v očích společnosti ženou či mužem, ač se narodili v odlišném těle, se v Česku potýkají s právními překážkami, které jim cestu k realizaci jejich identity ztěžují. Otázka je, zda je to nutné." Poslechněte si reportáž o víkendové konferenci pořádané Trans*parentem a krátké shrnutí problémů, kterým v České republice trans* komunita čelí, na Český rozhlas Plus Trendy. 

LINK