Foto rekapitulace nedělní konference na téma práv a postavení transgender osob v ČR a v Evropě

Foto rekapitulace nedělního konferenčního setkání na téma práv a postavení transgender osob v ČR a v Evropě, které proběhlo ve velmi živém a přátelském duchu. Děkujeme všem řečníkům i pozornému a inspirativnímu publiku!
Konference se konala pod záštitou Ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera, s podporou Výboru pro sexuální menšiny Úřadu vlády a s finanční podporou nadace FES Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice.