Čtěte v Deníku Referendum o naší uplynulé konferenční akci a o diskutovaných problémech trans* lidí!

"Pohlaví většinou vnímáme jako něco samozřejmého, co je vrozené. Chtěl jsem poukázat na to, že tomu tak není, že i pohlaví je nějaký koncept. Vždycky je jakási autorita, která to určí, třeba lékař nebo nějaká komise, olympijský výbor, kterým to vyjde v testu,“ zaznělo mimo jiné z úst psychologa Jiřího Procházky na nedělní konferenci Trans*parentu. Čtěte v Deníku Referendum o naší uplynulé konferenční akci a o diskutovaných problémech trans* lidí!

http://denikreferendum.cz/…/22976-dzamila-stehlikova-lekar-…