Ohlédnutí za šestým celoevropským setkáním trans aktivistů v italské Boloni

Začátkem července jsme se zúčastnili zásadního strategického setkání trans podpůrných a aktivistických organizací z celé Evropy, které zaštiťuje a organizuje organizace Transgender Europe (TGEU) a které se koná každé dva roky, vždy v jiném evropském městě. TGEU sleduje naše aktivity od vzniku naší organizace a po prvním roce naší existence si Trans*parent vytipovala coby strategického partnera pro spolupráci v České republice. Viktor s Damiánem, kteří Trans*parent na TGEU Councilu reprezentovali, napsali o celé akci následující krátký report.

Hned ve čtvrtek v den příletu do krásné, ale deštivé Boloně jsme z letiště spěchali na setkání nových strategických partnerů. TGEU si vybírá pro strategické partnerství krajiny, ve kterých existuje aktuální možnost prosadit pozitivní změny ve prospěch kvalitnějšího života pro trans* lidi. ČR je právě jedna ze zemí, kde se tyto procesy momentálně dějí. Po pár dezorientovaných kolečcích okolo historického Paláce Re Enzo (hlavního stanu TGEU Councilu) jsme konečně našli správný vchod a za pár minut jsme se v překrásné gotické hale s vysokými stropy vítali se známými i novými tvářemi. Kypr, Slovinsko, Litva, Řecko i my jsme postupně odprezentovali přehled dosavadních aktivit, úspěchů a výzev pro nejbližší období. Bylo nesmírně zajímavé sledovat, jak se s podobnými výzvami potýká řada dalších trans organizací. Zjistili jsme, že intuitivně volíme stejné strategie a čelíme identickým problémům. Hned v úvodu jsme tak měli skvělou příležitost vzájemně se inspirovat a vyměnit si kontakty s kolegy, s nimiž toho sdílíme nejvíc a můžeme si i v budoucnu být oporou.

Palác se postupně plnil nově příchozími, až jsme s překvapením zjistili, že z úzkého kroužku pár lidí v úvodním setkání jsme naráz obklopeni více než 200 lidmi, kteří se radostně vítají a zdraví – tento víkend si v Bologni dali dostaveníčko snad všichni trans aktivisté a spojenci z Evropy. Po večerní seznamovací recepci “Meet and Greet” jsme se s pocitem, že jsme i my ve správný čas na správném místě, vydali na hotel, a cestou boloňskými uličkami jsme se dohadovali, kdo půjde následující den na jaký workshop .

Viktor si vybral seminář o právním uznání genderu v Irsku, který připravila irská trans organizace TENI. Irsko a jejich práce týkající se uznání trans* lidí je pro nás velkou inspirací. Seznámili jsme se s ředitelem TENI Brodenem Giambronem, který Trans*parentu do budoucna nabídl případnou pomoc a podporu. Já (Damián) jsem šel na workshop o organizaci kampaní o právech trans* lidí, kde svoje zkušenosti prezentovali aktivisté ze Španělska a Litvy. Je skvělé, že jsem mohl diskutovat a sdílet naše ideje s lidmi, kteří mají s aktivitami v podobném měřítku víc zkušeností. Druhý seminář, který jsem si vybral, pojednával o nebinaritě – je nezbytně nutné reflektovat fakt, že stále více lidí se hlásí k nebinární identitě (právně či sociálně se neidentifikují jako muži nebo ženy). Společně o možných strategiích diskutovali zástupci organizací z Polska, Skotska, Malty a Ukrajiny. Viktor mezitím diskutoval o stavu a kvalitě zdravotní péče pro transgender osoby v různých zemích napříč Evropou a mapoval způsoby, jak s příslušnou oblastí pracovat i v ČR a jaké analytické metody ve vztahu ke zdravotnictví můžeme uplatnit i u nás.

Po náročném dni jsme v pátek večer jako většina ostatních účastníků vynechali projekci filmu a společně jsme popíjeli do pozdních večerních hodin na hezkém dvorku u kina víno za doprovodu skvělého DJe, který roztáčel vinylové oldies but goldies. Tady jsme mimo jiné jsme byli svědkem první pusy mladé nové trans lásky - Foxe Fishera a islandské trans aktivistky Ugly Stefaníe Kristjönudóttir Jónsdóttir!

V sobotu byl hlavním bodem programu panel věnovaný depatologizaci trans identit, problematice diagnostiky transsexuality jako duševní poruchy. Poprvé jsme se taktéž jako nováčci zúčastnili valné hromady TGEU, kde jsme měli možnost vyjádřit svůj hlas v otázkách organizačních i ve volbě nových členů vedení TGEU. V závěru jsme společně zvolili jako hostující město pro příští TGEU slet v roce 2018 město Antverpy. Boloňské setkání trans aktivistů skončilo velkou párty s názvem Genital Panic, kde jsme se vší parádou oslavili 10-leté výročí od založení organizace TGEU. Do pozdních nočních hodin jsme poctivě navazovali a utužovali vztahy s kolegy s celého světa a před odletem v neděli jsme si neopomenuli dát si vyhlášenou italskou zmrzlinu. 

Členství v TGEU je pro nás velkou výzvou a zároveň výrazným milníkem v naši činnosti. Z nováčka v oblasti prosazování trans práv jsme se rychle vyvinuli v rovnocenného partnera pro spektrum různých spřátelených trans organizací. Velmi si ceníme možnosti sdílet zkušenosti se silnou sítí partnerů a čerpat další inspiraci. I v tomto případě platí známé pořekadlo, že i méně může být více a že stojí za to vytrvat. Na závěr jsme si s ostatními popřáli hodně sil a společných úspěchů na cestě k prosazování práv trans lidí v Evropě i ve světě. Už teď se těšíme na příští trans aktivistický slet v Antwerpách! 😊