Německý ústavní soud uznal, že intersex lidé mají právo na existenci - i papírově

Intersex lidé v Německu doufejme nebudou napříště muset žít pod nesprávnou úřední nálepkou. Nový rozsudek říká, že vnucovat intersex osobám v rodném listě škatulky “muž” a “žena” odporuje ústavě. Nápravou má být buď zavedení třetí možnosti, nebo úplné zrušení kategorie pohlaví v tomto dokumentu.

Pokud by skutečně došlo na třetí kategorii, bylo by Německo první zemí v Evropě, která něco takového umožní. Ještě revolučnějším a dlouhodobě progresivnějším řešením by však bylo respektovat pohlaví/gender jako věc osobní identity a nevést o něm úřední záznam v dokumentu, na jehož podobu nemá daný člověk vliv. V okamžiku narození totiž o tomto údaji rozhodují třetí strany, nejčastěji lékař nebo lékařka.

Organizace Transgender Europe a German Trans* Association toto rozhodnutí přijaly s nadšením a označují je za krok, který dodává naději všem, kdo stojí mimo zavedené normy pro pohlaví a gender. Ve svém prohlášení upozorňují na to, že ani jedna z těchto kategorií není binární a že “je načase uznat práva osob, jež se neidentifikují čistě jako muž nebo žena, bez ohledu na jejich charakteristiky. Tito lidé jsou obzvlášť často terčem násilí, diskriminace a nerovnoprávnosti v systému, který rozeznává pouze mužské a ženské pohlaví”.

Naopak zavedení třetího pohlaví v rodném listu by sice formálně rozšířilo možnosti, ale nadále by člověku neumožňovalo definovat svůj gender samostatně, bez lékařské “diagnózy”.

intersexflag.png
Redakce Transparent z.s