Poznámka organizace Trans*parent k článku na Lidovkách

Web Lidovky.cz vydal 14. února článek, který zpracovává aktuální mediální kauzu kolem Britské lékařské asociace a jejího doporučení používat neutrální pojem “těhotní lidé”. Trans*parent autorovi tohoto textu poskytl oficiální vyjádření, nicméně z našich slov v článku nezůstalo téměř nic. Proto zde uvádíme plné znění naší odpovědi na autorův hlavní dotaz, zda považujeme za potřebné, aby bylo neutrální označení zavedeno v českých porodnicích:

Britská lékařská asociace nevydala žádné nařízení porodnicím, jak by se mohlo zdát ze zpráv v médiích. Šlo pouze o interní směrnici, která byla určena zaměstnancům a zaměstnankyním asociace a týkala se vstřícnějšího jazyka v pracovní komunikaci. Nikdo tedy v porodnicích nezavádí oslovení "těhotná osobo".
Podobné senzace založené na mylných informacích bohužel odvádějí pozornost od vážných a velmi reálných problémů, které i v českém prostředí ovlivňují životy transgender lidí. Například když u nás chce transgender člověk příslušnou změnu v dokladech, musí podstoupit sterilizaci, což je zastaralý a nehumánní požadavek zasahující do zdraví i tělesné autonomie. Pokud taková osoba už před změnou žije v manželství, je navíc nucena se rozvést, protože náš zákon nepovoluje sňatky dvou žen nebo dvou mužů. S tím pak pochopitelně souvisí i problémy v opatrovnictví dětí. Dokud tedy bude naše legislativa nařizovat lidem uměle vyvolanou neplodnost a narušovat fungující rodiny, měli bychom soustředit pozornost v první řadě na tyto otázky.

K vyjádření jsme přidali odkaz na příslušný dokument: https://www.medischcontact.nl/web/file?uuid=11b96e2a-c0fb-476e-9c56-d463fbab7b3c&owner=1e836119-cfd1-4e33-a731-da3efbb2a701&contentid=65417&elementid=1911433

V článku nakonec zbyla pouze naše odpověď na dodatečnou otázku týkající se počtu transgender lidí v ČR. Autor také použil slovníček pojmů z našeho informačního materiálu.

Trans*parent se neztotožňuje s konečným vyzněním textu, které dál přispívá k vytváření kontroverze na základě neznalosti a zavádějících informací.

K této události jsme také vydali delší komentář, který je dostupný na našem blogu.

Redakce Transparent z.s