“Těhotní lidé” – k anatomii jedné fámy

Polovina českého internetu tento týden žila zprávou o tom, že Britská lékařská asociace ukládá zdravotnickému personálu, aby používal označení "těhotná osoba", případně "těhotný člověk" namísto "těhotná žena" nebo "maminka". Podle většiny článků i online komentářů jde o směšnou a v horším případě rovnou nebezpečnou snahu zglajchšaltovat lidi v zájmu politické korektnosti. Ve skutečnosti ovšem celá pseudoaféra vznikla následkem neochoty ověřovat si informace, zvlášť když ona alternativní fakta tak pěkně ladí se zavedenými předsudky.

Matky budou dál matkami

Co se tedy přesně stalo? Britská lékařská asociace (BMA) vydala interní materiál, který mimo jiné zahrnuje instrukce k neutrálnímu označování těhotných. Píše se v něm: “Lidé, kteří byli těhotní nebo porodili, se v převážné většině identifikují jako ženy. Existují však také intersex muži a trans muži, kteří rovněž mohou otěhotnět.” Na základě této informace text doporučuje používat v obecné komunikaci spojení “těhotní lidé” místo “nastávající matky”. Dokument se mimochodem u příbuzných témat vyjadřuje i k přímému oslovování a zdůrazňuje, že v takové situaci má být respektováno přání dané osoby. To je vše – tohle je podstata celé kontroverze. Podle mluvčího BMA bylo navíc doporučení vytvořeno pro potřeby asociace a nejde o žádný diktát zdravotnickým zařízením.

Pokud vám teď vrtá hlavou, jak to všechno souvisí s českým prostředím, odpověď je prostá – nijak. V naší zemi nikdo podobnou směrnici nevydal a nic nenasvědčuje tomu, že by se připravovala. Tato drobnost však přirozeně nemůže zastavit českou investigativu, když se jednou rozhodne lovit prokliky a naštvané komentáře.

Když je pravda moc nudná

Minulý týden se na nás obrátil Martin Hampejs ze stránek Lidovky.cz s dotazem, zda neutrální oslovování těhotných považujeme za potřebné i v českém prostředí. Naše vyjádření znělo následovně:

Britská lékařská asociace nevydala žádné nařízení porodnicím, jak by se mohlo zdát ze zpráv v médiích. Šlo pouze o interní směrnici, která byla určena zaměstnancům a zaměstnankyním asociace a týkala se vstřícnějšího jazyka v pracovní komunikaci. Nikdo tedy v porodnicích nezavádí oslovení "těhotná osobo".

Podobné senzace založené na mylných informacích bohužel odvádějí pozornost od vážných a velmi reálných problémů, které i v českém prostředí ovlivňují životy transgender lidí. Například když u nás chce transgender člověk příslušnou změnu v dokladech, musí podstoupit sterilizaci, což je zastaralý a nehumánní požadavek zasahující do zdraví i tělesné autonomie. Pokud taková osoba už před změnou žije v manželství, je navíc nucena se rozvést, protože náš zákon nepovoluje sňatky dvou žen nebo dvou mužů. S tím pak pochopitelně souvisí i problémy v opatrovnictví dětí. Dokud tedy bude naše legislativa nařizovat lidem uměle vyvolanou neplodnost a narušovat fungující rodiny, měli bychom soustředit pozornost v první řadě na tyto otázky.

Součástí našeho mailu byl také přímý odkaz na dokument a po dalším autorově dotazu jsme ještě specifikovali odhady počtu transgender lidí v ČR.

Výsledný text vyšel na Lidovkách 14. února a celé shora uvedené prohlášení úplně ignoruje. Namísto uvedení informací na pravou míru se autor rozhodl vydat přesně opačným směrem, takže k neexistujícímu skandálu se v článku najednou vyjadřuje například ministr zdravotnictví nebo náhodný gynekolog. Ani jeden z nich přitom zjevně nepovažoval za nutné si původní zprávu ověřit a ujistit se, že to, co se jim tak protiví, se skutečně děje.

Je to proti přírodě!

Dotazovaný gynekolog mimo jiné tvrdí, že “používat termín těhotný člověk je v rozporu se základními přírodními principy”. To pochopitelně není nový argument. Údajně proti přírodě už bylo historicky leccos, od mezirasových manželství po homosexualitu. Příroda je v tomhle kontextu něco jako zástupné božstvo pro ty, kdo potřebují svoje osobní znechucení opřít o vyšší autoritu, ale nechtějí se dovolávat náboženství.

Příklad tohoto lékaře navíc dobře ilustruje, s čím se transgender člověk v České republice běžně potýká: Mnoho expertů o problematice téměř nic neví, jejich představy uvízly někdy před desítkami let a s trans lidmi zacházejí jako s duševně nemocnými, případně rovnou jako otravnými simulanty. Tento postoj je mnohem víc podepřen stereotypy než odborným rozhledem. Středobodem celé kauzy je zkrátka tradiční morální zděšení nad tím, že by se snad s někým mělo jednat jako s člověkem a ne jako s perverzní kuriozitou.

Kdo bojuje s realitou?

O něco mírnější reakce na zprávu mluví o absurditě a malichernosti celého problému, ale nepleťme se. Neutrální označení v obecné komunikaci má svůj význam, a mělo by svůj význam i přímo v porodnicích. Říká transgender lidem, že se s nimi počítá, že se nemusejí bát odmítnutí, výsměchu nebo dokonce útoků, kterých se jim tak často dostává. Když každý den podstupujete vyšší riziko než většina společnosti, signál “tady jsi v bezpečí” znamená hodně. Mnohem podstatnější je ovšem to, aby k obavám skutečně nebyl důvod. Proto naše vyjádření pro Lidovky hovořilo o změnách, které jsou v českém kontextu potřebnější a mělo by se jim věnovat víc pozornosti.

 

zdroj: http://fourtwonine.com

zdroj: http://fourtwonine.com

To, co, autor článku i náhodný expert považují za nesmyslnou vzpouru proti biologické realitě, v každém případě běžně existuje. Na světě jsou trans muži a další lidé, kteří se neidentifikují jako ženy, a přesto mohou otěhotnět a rodit děti. Vždy to tak bylo a vždy to tak bude; není to ani nemoc, ani nová móda. Jde jen o to, kdy se společně rozhodneme akceptovat skutečnost, že o identitě lidské bytosti rozhoduje mozek, nikoli zbytek jejího těla. Už teď se podle článku na Lidovkách zdá, že samy těhotné ženy mají s realitou mnohem menší problém než ministři a gynekologové.

Redakce Transparent z.s