Obavy a přání trans lidí v ČR - zprávy z výzkumu

Minulý týden jsme již zveřejnily*i první zprávu z průzkumu, který probíhal v rámci české transgender komunity (celkem 27 otázek, 398 respondentů a respondentek). Tato zpráva obsahuje základní informace ohledně preferované genderové identity a věku zapojených osob, otevřenosti ohledně této identity a jejího vnímání. Další zprávy tematicky zaměřené na jednotlivé zkoumané oblasti budou postupně zveřejňovány.

Tyto zprávy z výzkumu naleznete v záložce Dotazník 2018 zde na našich webových stránkách.

Redakce Transparent z.s