MDŽ: Připomeňte si citáty známých transgender žen

Transgender ženy patří k nejvíce opomíjeným a utlačovaným skupinám obyvatel, zvlášť pokud jsou zároveň terčem rasismu, diskriminace vůči lidem s postižením, homofobie a jiných předsudků nebo útoků. Následující výroky dokládají, že nezáleží na tom, jakou životní cestu si trans žena zvolí - její volba je platná. Pokud se právě teď sama potýkáte s tím, jak vás společnost vnímá a kde je vaše místo, vězte, že patříte k dlouhé řadě žen, které si kladly a kladou tytéž otázky. Odpovědi, ke kterým dospívají, jsou někdy pozitivní a jindy trochu bolestné, ale vždycky se v nich dá najít zdroj síly.

 

Nedovolte jim, aby vás zlomili*y. Nedovolte jim, aby vám říkali*y, kdo jste.
— Laura Jane Grace, rockerka a zpěvačka skupiny Against Me!
Laura Jane Grace

Laura Jane Grace

Nenarodila jsem se ‘jako chlapec’ a nedá se ani říct, že jsem se ‘stala dívkou’. Prostě se mě jen nikdo neptal. Jediný rozdíl u cisgender lidí je ten, že souhlasí s tím, jaký rod jim byl přidělen.
— Sophie LaBelle, kreslířka, autorka komiksu Assigned Male
Sophie LaBelle

Sophie LaBelle

Víte, co bylo na té noci krásné? Vidět všechny bratry a sestry, jak stojí společně a jednotně. Ale přesto je pro mě depresivní, když se blíží výročí Stonewallu. Už třicet let se snažím a bojuji, a přesto se v gay komunitě pořád cítím jako vyděděnkyně.
— Sylvia Rivera, aktivistka, jedna z klíčových osobností demonstrací ve Stonewallu
Historie není něco, za čím se ohlédnete a řeknete si, že to bylo nevyhnutelné. Dějiny vznikají tak, že lidé dělají rozhodnutí, která jsou někdy velice impulzivní a ovlivněná daným okamžikem, ale tyhle okamžiky se nahromadí a vytvoří realitu
— Marsha P. Johnson, aktivistka, jedna z klíčových osobností demonstrací ve Stonewallu
Sylvia Rivera a Marsha P. Johnson

Sylvia Rivera a Marsha P. Johnson

(Moje tranzice) byla můj osobní krok ke zlepšení sebe samé, k tomu, co jsem chtěla udělat. Někteří lidé nechápou, proč nejsem aktivní v transgender komunitě, proč nepronáším veřejné projevy. Ale já si myslím, že jsem osobně pro komunitu užitečnější, když se snažím být tou nejlepší doktorkou, tenistkou a tenisovou trenérkou, jakou mohu být.
— Renée Richards, lékařka a tenistka
Renée Richards

Renée Richards

Tito lidé mě soudí, aniž plně rozumějí tomu, kdo jsem a jaký je můj charakter. Proto neřeším, co o mně říkají. Pokud mě soudí, a přitom mě ani neznají, co je mi po nich?
— Jazz Jennings, aktivistka s vlastním TV pořadem I Am Jazz
Jazz Jennings

Jazz Jennings

Upřímně, nejsem zodpovědná za představy jiných lidí a za to, co je podle nich skutečné nebo falešné. Musíme se zbavit pocitu nadřazenosti, který nám říká, že máme právo něco soudit o identitě druhých a vidět jejich rod nebo jejich tělo skrze svoje předsudky.
— Janet Mock, aktivistka, autorka knih Redefining Realness a Surpassing Certainty
Janet Mock

Janet Mock