Co to je třetí pohlaví?

Zřejmě jste se už setkaly*i s termínem “třetí pohlaví” (“third gender”), který se často zdá trochu matoucí a nepochopitelný. O co se jedná a kdy je vhodné takové označení použít?

Kategorie tzv. třetího pohlaví zastřešuje množství různých identit a samozřejmě tedy neznamená, že existují pouze tři. Může se tak identifikovat kdokoli, kdo nějakým způsobem nezapadá do kolonky “muž" nebo "žena”. 

Kdo se nejčastěji ztotožňuje s termínem "třetí pohlaví"?

1. Intersex osoby, tedy ty, které nelze na základě fyzických znaků (chromozomů, pohlavních žláz, pohlavních znaků nebo hormonálních hladin) při narození jednoduše biologicky zařadit jako muže nebo ženy. Někteří intersex lidé se vnímají binárně a jejich identita je ženská, nebo mužská, ale jiní stojí mimo binaritu, a v tom případě se někdy sami*y identifikují coby třetí pohlaví.

2. Obecně nebinární osoby, jejichž identita (gender) není čistě ženská nebo mužská.

3. Mnoho tradičních kultur rozeznává více identit a společenských rolí než pouze mužskou a ženskou. Pro takové lidi mají jednotlivé kultury různé názvy - nejznámější jsou indické hidžry, ale společenské uznání “třetího” nebo “jiného” genderu najdeme v civilizacích na všech kontinentech včetně Evropy.

Použití zjednodušujícího termínu “třetí” nebo “jiné” pohlaví má tedy historický význam a dnes se objevuje hlavně v souvislosti s úředním rozpoznáním: Existují státy, počínaje Austrálií v roce 2003, které už zavedly možnost mít v dokladech uvedeno “X” nebo “jiné” v kolonce pohlaví. 

Některé země, například Německo a několik amerických států, nabízejí tuto možnost pouze intersex lidem, jiné (například právě Austrálie🇦🇺, Indie🇮🇳, Kanada🇨🇦, v Evropě Španělsko🇪🇸, Dánsko🇩🇰 a Malta🇲🇹) mají takovou možnost jako volitelnou pro všechny. 

Není tedy možné o všech nebinárních lidech plošně mluvit jako o třetím pohlaví. Je to termín užitečný hlavně pro ty, kdo se s ním ztotožňují, a pro úřední rozeznání genderových identit.

[na fotografii: hidžry na festivalu Chhath puja v Kalkatě, 2013. Autor: Biswarup Ganguly]