Konference o trans* právech v ČR

Trans*parent pro vás v květnu připravuje 1-denní mezinárodní konferenci zkoumající právní požadavky pro úřední změnu genderu u transgender osob a podmínky pro poskytnutí lékařské péče v České republice v porovnání s jinými evropskými zeměmi se zvláštním důrazem na situaci v Německu.

Datum realizace: 15. 5. 2016 – 1- denní konference

Místo realizace: Svět HUB, Slovenská 21, 102 00, Praha 2

Kapacita: 70 lidí

Registrace: info@transparentprague.cz / do 10.05.2016

Cíl konference: Vzhledem k aktuálnímu vývoji v důsledku uznání oprávněnosti hromadné stížnosti podané k Výboru Evropské sociální charty, která poukázala na nepřijatelnou praxi aplikovanou v České republice v souvislosti s právním uznáním genderové identity u transgender osob, považujeme za žádoucí prohloubit společenskou diskuzi ohledně zákonných požadavků provázejících změnu genderu a hledání přijatelných řešení současné situace v porovnání s opatřeními a podmínkami v jiných evropských zemích, především v Německu.

Ve čtyřech blocích zaměřených na jednotlivé aspekty právní a společenské situace a poskytování lékařské péče vystoupí speakeři z řad širokého spektra odbornic a odborníků - právníci/e zabývající se otázkou LGBT* práv jako aktivisté/ky či akademičtí pracovníci/e, lékaři/ky specializující se na péči pro transgender osoby, zástupci/kyně organizací prosazujících práva transgender osob. Zváni jsou též zástupci/kyně z řad psychologů a sociologů. Mezinárodní konference uvítá též experty/ky ze zahraničí. Ve společném dialogu budeme hledat odpovědi na otázky, kterým v současné chvíli čelí naše společnost.

Moderace: Lucie Zachariášová (Úřad Vlády)

Podpora: Konference se koná pod záštitou Ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera, s podporou Výboru pro sexuální menšiny Úřadu vlády a s finanční podporou nadace Friedrich Ebert Stiftung.

Program konference:

9:30 Úvodní slovo

Panel 1, 10:00 – 11:30
Genderová identita a její úřední uznání – stávající situace v České republice

4 panelisté, 15-minutové prezentace, 30-min diskuze

 • Jiří Procházka, poradenský psycholog, manželský a rodinný poradce (Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, PROUD)

Genderová identita a její konstituce, biologické vs. úřední pohlaví, gender jako konstrukt a společenské genderové role, sexuální orientace a identita

 • Ondřej Plešmíd, právník (PROUD)

Současná právní úprava ošetřující úřední uznání genderu v České republice. Jak si ČR stojí v rámci vyhodnocení klíčových oblastí trans zájmů v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.

 • Lucián Otáhal, právník (Trans*parent)

Důvody, okolnosti a aktuální i předpokládané důsledky hromadné stížnosti podané organizacemi Transfusion, TGEU a ILGA Europe, jež iniciovala v současnosti projednávané legislativní změny. Výstupy a popis stávající situace.  

 • Jana Valdrová,  genderová lingvistka

Uznání jména jako součást uznání genderu

Do jaké míry je požadavek na uznání neheteronormativního jména a příjmení oprávněný a reálný? Kdo v procesu změny jména funguje jako gatekeeper a jaké jsou směrodatné podmínky? Jaké jsou současné možnosti řešení stávající situace?

11:30-11:45 coffee break

Panel 2, 11:45 – 12:45
Situace v ČR z hlediska zdravotní péče

3 panelisté, 20-minutové prezentace, 20 min diskuze

 • Dita Jahodová, socioložka

Obeznámení se závěry sociologické zprávy Trans People and their Experience with Health Care and Legislation vycházející ze zkušeností trans osob v ČR s legislativou a systémem zdravotní péče - v čem je ne/vyhovující?

 • MUDr. Ivo Procházka, sexuolog

Představení pohledu odborné lékařské veřejnosti na právní a lékařské ustanovení práv transgender osob v ČR, obeznámení s vlastní praxí a zkušenostmi a prezentace možných budoucích řešení v souvislosti s oficiální diagnostikou či hrazením lékařské péče ze strany pojišťoven.

 • Třetí účastník panelu bude potvrzen

12:45-13:45 lunch

Panel 3, 13:45 – 14:45
Hlas komunity

 • Viktor Heumann, zástupce transgender komunity v ČR,  (organizace Trans*parent)

Přímá zkušenost trans muže s procesem změny genderu v ČR s ohledem na stávající situaci a v souvislosti s navrhovanými snahami o změny.

 • Julie Koubová, zástupkyně transgender komunity v ČR

Přímá zkušenost trans ženy s procesem změny genderu v ČR s ohledem na stávající situaci a v souvislosti s navrhovanými snahami o změny.

 • Tores Gorgeous, zástupkyně transgender komunity v ČR

Přímá zkušenost trans ženy s procesem změny genderu v ČR s ohledem na stávající situaci a v souvislosti s navrhovanými snahami o změny.

14:45 – 15:00 coffee break

Panel 4, 15:00 – 16:45
Cesta kupředu – německá zkušenost a evropská inspirace a závěrečné shrnutí

3 panelisté, 20-minutové prezentace, 30 min diskuze, 10 minut závěrečné shrnutí

Diskutující: Barbara Havelková, Oxford Law Faculty – Faculty of Law

 • Noah Keuzenkamp (TGEU), EU

Stručný přehled právních rámců pro úřední uznání genderu v jednotlivých evropských zemích. Příklady dobré praxe z hlediska uplatnění lidských práv. Doporučení ohledně nových politik a prosazení hromadné stížnosti podané v rámci Evropské sociální charty na základě předchozí spolupráce mezi organizacemi TGEU a Transfusion.

 • Leo Yannick Wild (TRIQ) Německo

Specifika německé legislativy v souvislosti s právním uznáním genderu a tvorbou politik, gatekeepingem, lobbováním a zkušenosti organizace TRIQ se změnami proběhlými v Německu v oblasti transgender práv. Na čem je ještě třeba pracovat a jaké jsou výhledy a plány organizace do budoucna?

 • Romi Kollárik (Transfúzia) Slovensko

Slovenská řešení na cestě ke změnám systému zdravotní péče pro trans osoby, porovnání a sdílení zkušeností ze země s historicky i politicky podobným vývojem z pohledu trans aktivistické organizace. Identifikace gatekeeperů a problematických bodů při prosazování změn a možných strategií jejich konfrontace.